• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Ders-Akademi/1405878436342260

 

Üyelik Girişi
Site Haritası

Test 5. Sınıf Türkçe 2

                                    5.SINIF TÜRKÇE SORULARI

1-Türkçe’de kelime sonlarında bulunmayan harfler,aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

        A-p,ç,t,k             B-a,ı,o,u                 C-m,n,y,z                 D-b,c,d,g

2-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

        A-Arkadaşlarım  B-Okullar              C-Görmedi               D-Bahçesi

3-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük  ünlü uyumu kuralına uygun değildir?

        A-Kedi                B-Orman                C-Odun                    D-Kambur

4-Aşağıdaki kelime guruplarından hangisi sıfat tamlamasıdır?

        A-Kış günü          B-Doğru söz          C-Kapı anahtarı      D-Çocuk çorabı

5-“Şu” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?

       A-Şu,en çalışkan öğrencimizdir

       B-Adresi şu kağıda yazabilirsin

       C-Şu resmi çok beğeniyorum.

       D-Şu adresi ben dikmiştim.

6-“Herkesi başkalarına yük olmaktan çekinmelidir”. Cümlesinde herkes zamirinin çeşidi hangisidir?

       A-Belgisiz            B-Şahıs                 C-İşaret                    D-Soru

7-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?

       A-İri-büyük          B-Güçlü-kuvvetli  C-Ak-beyaz             D-Şişman-zayıf

8-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?

       A-Dik                    B-Naz                    C-Yaz                      D-Yüz

9-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, sözcükteki sırasına göre en sonda yer alır?

        A-Hamur              B-Hakem               C-Hamsi                  D-Hamle 

10-Bu ev.......siz........başka kim oturuyor? Cümlesindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi durum ekleri getirilmelidir?

         A-İ,-de                                          B-i,-de

         C-den,-de                                      D-de,-den