• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Ders-Akademi/1405878436342260

 

Üyelik Girişi

 

Site Haritası

Test 5. Sınıf Türkçe 5

                                                            TÜRKÇE SORULARI

 

BAŞARISIZLIK

            Bazı kimseler başarısızlıklarını,talihsizliklere vererek,dünyanın aleyhlerine çalıştığına inanıp,bunda kendilerinin kusurlu olmadığını iddia ederler.Öte yandan bir atasözünde şöyle denilmektedir. “Talihsizlik aptallığın komşusudur.”Talihsizlikten şikayet eden insanlar kendi tembelliklerinin,savurganlıklarının veya kısa görüşlülüklerinin cezasını çekerler.

(1,2 ve 3. soruları parçaya göre yanıtlayınız)

1.Yazının konusu nedir?

a.Başarısızlığın nedenleri                   b.Talihin bazı insanlara kötülük ettiği

c.Aptal insanların talihsiz olduğu      d.Tembel insanlarıın çok şikayetçi olduğu

2.Aşağıdakilerden hangisi “Talihsizlik aptallığın komşusudur” sözünü en iyi açıklar?

a.Aptal insanlar çok talihsiz olurlar

b.Tembel insanların talihi kapanır

c.Aptal insanlar becerisizliklerini talihsizlik gibi göstermeye çalışırlar

d.Talihsizlik aptal insanların peşini bırakmaz

3.Aşağıdakilerden hangisi talihsizlikten şikayet eden bir insanın özelliği olamaz?

a.tembellik                  b.çalışkanlık                c.savurganlı                d.kısa görüşlülük

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna  uymayan  sözcük vardır?

a.Dedem uzun yoldan geldiği için uyudu

b.Otelin ikinci katında beş oda vardı.

c.Denizin fırtınalı olması onları tedirgin etmişti.

d.Bağda her çeşit üzüm yetiştirilmişti.

5.”Değirmenci uzaktan görünce yaklaşıp şöyle demiş” tümcesinde “değirmenci” sözcüğünün yapı bakımından türü nedir?

a.Türemiş ad               b.Birleşik ad               c.Basit at                    d.Topluluk adı

6.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi önad (sıfat) değildir?

a.En çok sana geldik

b.Birkaç kişi buraya gelsin

c.Şu konuda konuşacağı.

d.İyi kumaş aldın

7. “Gecemi,gündüzümü sana ayırabilirim” cümlesindeki adıllar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

a.İyelik adılı,iyelik adılı,kişi adılı

b.İlgi adılı,ilgi adılı,kişi adılı

c.Kişi adılı,iyelik adılı,ilgi adılı

d.İlgi adılı,kişi adılı,iyelik adılı

8.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde adın durum (hal) eki yanlış yazılmıştır?

a.Sen de bizimle gelebilirsin

b.Sende bir kalem bulunur mu?

c.Güller de bir hastalık başladı

d.Bahçemizdeki güller de açtı

9. “Ellerini göğsünde kenetleyip bir köşeye geçti” cümlesindeki sözcüklerin hangisinde hece düşmesi görülmektedir?

a.ellerini                      b.göğsünde                 c.kenetleyip                d.köşeye

10. I.Sana söyleyeceklerim bunlardı.

      II.Sen de bir şeyler söyler misin

      III.Yollar bitmek bilmiyor

      IV.Arkadaşımın cevabı şu oldu.

 Yukarıdaki cümlelerin hangisinin sonunda iki nokta (: ) olması gerekir?

a.I                   b.II                  c.III                d.IV