• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Ders-Akademi/1405878436342260

 

Üyelik Girişi
Site Haritası

Test 5. Sınıf Türkçe 9

 

 

 

TÜRKÇE

 

 

 

 

 

 

 

1-)

Aşağıdaki kelimelerden kurallı ve anlamlı cümle yapıldığında baştan ve sondan ikinci kelime hangisi olur?

 

oturup-dökmelidir-ter-dil-çalışıp-dökmektense

 

 

 

 

 

 

a-Dil-ter

 

 

 

c-Dil-dökmelidir

 

 

 

 

 

b-Oturup-dökmektense

 

d-Çalışıp-ter

 

 

 

 

2-)

Birey ile toplum arasında bir ilişki vardır.Benzer ilişki,"sözcük" ile aşağıdakilerden hangisi arasında kurulabilir?

 

a-Hece

 

b-Cümle

 

c-Dilbilgisi

 

d-Ansiklopedi

 

 

3-)

"Küçük" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir varlığı nitelemektedir?

 

 

 

a- Artık küçük düşünme zamanı geçti.

 

 

 

 

 

 

 

b- Küçük mutluluklarla yetinmedi.

 

 

 

 

 

 

 

c-Küçük kulübesinde mutluluk içinde yaşıyordu.

 

 

 

 

 

 

d-Küçük dünyasında büyük sevgiler vardı.

 

 

 

 

 

 

4-)

Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır?

 

 

 

 

 

a-Kapı zili

 

b-Bahçe kapısı

c-Cam bardak

d-Keçi boynuzu

 

 

5-)

"Bir şeyi öğrenmek,çaba göstermek" anlamına gelen deyim hangisidir?

 

 

 

 

a-Başbaşa vermek

 

 

c-iş çıkarmak

 

 

 

 

 

b-Kendini vermek

 

 

d-Kafa patlatmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-)

Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından farklıdır?

 

 

 

 

 

 

a-Kırmızı

 

b-Öğrenci

 

c-Pehlivan

 

d-Değirmen

 

 

7-)

Hangi cümlede ümlü düşmesine uğrayan bir kelime vardır?

 

 

 

 

 

a-Küçük oğluna seslendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

b-Okuduklarını babasına anlattı.

 

 

 

 

 

 

 

 

c-Yaptığı ilk güreşi kazandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

d-Yeni işine bu sabah başladı.

 

 

 

 

 

 

 

8-)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

 

 

 

 

 

 

a- Kitabını bana azattı.

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Ezberinden şiir okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Kirlenen üstünü temizledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

d- Geniş ovayı seyretti.

 

 

 

 

 

 

 

9-)

Hangi yüklemde zaman bildirilmemiştir?

 

 

 

 

 

 

 

a- Onunla her gün görüşüyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

b- O çalışkan bir öğrencidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Yağmur bütün gece yağdı.

 

 

 

 

 

 

 

 

d- Kelebek çiçekten çiçeğe uçuyor.

 

 

 

 

 

 

10-)

"Kitabım,defterim sana emanet." cümlesinde zamirlerin doğru sıralanışı hangisidir?

 

 

 

a- Kişi- ilgi- ilgi

 

 

c- Kişi-İyelik-İlgi

 

 

 

 

 

b- İlgi- Kişi- İlgi

 

 

d- İyelik-İyelik-Kişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-a  2-b  3-c  4-c  5-d  6-b  7-a  8-a  9-b  10-d