• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/pages/Ders-Akademi/1405878436342260

 

Üyelik Girişi
Site Haritası

Test 5. Sınıf Türkçe 17

TÜRKÇE

 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?

               A.Vatandaş             B. Arkadaşımın         C. Çiçekler         D. Mavimtrak

2. Aşağıda verilen kelimelerin hangisinde ses düşmesi yoktur ?

               A. Fikrine              B. Şükretmek            C. Küçücük          D. Gülücük

3. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sert sessizlerin yumuşamasına örnek olarak gösterilemez ?

              A. Kumaşını          B. Kitabını               C. Toprağı             D. Kanadını

 1. Zıt anlamlı kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

           A . Hava soğuk, oda buz gibiydi.

 1. Kendisi büyük, annesi iriydi.
 2. Elif, ufak tefek bir kızdı.
 3. Büyük küçük herkes bayramı kutladı.

          5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur ?

 1. Ferhat ağabey geldi.
 2. Fırından ekmek aldım.
 3. Yeliz defter istedi.
 4. Ali, ağabeyini soruyor.

6. Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir ?

           A. Özgürlük         B. Işık            C. Hava          D. Ses

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yapısı farklıdır ?

           A. Simitçi            B. Kitaplık     C. Evli             D. Kelebek

8. Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır?

                      A. Bilgiç               B. Geçim       C. Sırdaş           D. Okulumuz

           9. “Bal dök yala” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

                    A. Temizlik           B. Çok sevinmek       C. Çok değerli        D. Tertemiz

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmaz ?
  1. Kış mevsimi denildi mi aklıma kar gelir ?
  2. Hangi gömleğimi giyeyim ?
  3. Bu kalemi nereden aldın ?
  4. Ali, ödevini yaptın mı?

11)    Ağacı kıskanırım            Şiirde geçen sözcüklerden  kaç tanesinde kalın ünlü vardır?

Yemiş yüklü dalı var

Bahar olsun güz olsun

Ne güzel masalı var.

 

A) 5                B) 7                C) 4                 D) 6

 

12)   “Keloğlan ile arkadaşları yüce yüce dağlardan aştılar. Coşkun coşkun ırmaklardan geçtiler. Sonunda ıssız bir çölün, büyük bir ırmağa yanaştığı noktada yeşil bir vadiye girdiler.”  Bu cümlede büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük vardır?

 

          A) 4                 B) 3                C) 2                D) 1

 

13)   “Seneye daha boylu göreceğiz aynı ağaçları.” Cümlesinde geçen şu sözcüklerden hangisi türemiştir?

         

          A) Seneye               B) Boylu                C) Göreceğiz               D) Ağaçları

 

14)   “Öğleye kadar aralıksız, kitaplıkta çalıştım.” Cümlesindeki hangi sözcükte yapım ve çekim eki bir aradadır?

 

          A) Öğleye               B) Aralıksız           C) Kitaplıkta                 D) Çalıştım

 

15)  “Açmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “çevresini genişletmek”  anlamında kullanılmıştır?

  

A)       Evin çevresini açtılar                          B) Çocuklar, birlikte kollarını açtılar

          

          C)  Doktor tepen çıbanı açtı                    D) Kitap paketini sevinçle açtım

 

16)   “ Ayhan, yarın, mutlu çocukluk günlerinin geçtiği köyünü görecek.”  Cümlesinde kaç ad vardır.

 

          A) 2                 B) 3               C) 4                 D) 5

 

17)   “ Feride, zeki, başarılı ve afacan bir kızdı.” cümlesinde virgül hangi görevi yapıyor?

 

            A) Özneyi belirliyor                               B) Yüklemi tümleçten ayırıyor

           

            C) Eş görevli sözcükleri ayırıyor           D) Özneyi tümleçten ayırıyor

 

18)  “Gezintiyi çıkmıştık ( ) ama yağmur yağdı. “ cümlesindeki ( ) içine hangi işareti koymalıyız?

            A) ;                B) ,                C) .                D) !

19)  “ Güneyde mis kokulu bir ağaç                Dörtlüğünde kaç tane tür adı vardır?

  Yuvarlak yaprakları ince

  Yaz gelip güneş vurunca

  Dallardan bal akar”  

   

     A) 5               B) 6               C) 7               D) 8

 

20)  “ Recep’i iki gün önce Erdeğe yolladık.” Cümlesindeki hangi sözcükte bir yazım yanlışı vardır?

            A) Recep’i              B) Gün              C) Erdeğe             D) Yolladık  

21) Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?

            A) masmavi        B) yerkabuğu         C) akbaba      D) doğumevi

22)”Cins-çoğul-somut”olan isim aşağıdakilerden hangisidir?

            A)Araba       B)Şüpheler    C)Otobüsler    D) Düşünceler

23) Aşağıdakilerden hangi kelimede ünsüz yumuşaması yoktur?

            A) toprağı      B) ağacı       C) yumruğu      D) nöbeti

24) Aşağıdakilerden hangisi soyut anlamlı isimdir?

            A) yağmur       B) sevgi        C) koku       D) ısı

25) Ağaçlar arasından koşa koşa çeşmeye gittiler. Cümlesinde kaç isim vardır?

            A) 4           B3            C) 2              D) 5

 

 

SOSYAL BİLGİLER

 1. Bireyler olarak;

-          Kendimize ve ailemize faydalı olmak.

-          Üretime katkıda bulunmak.

-          Ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak.

           Yukarıdaki hedeflerimizi gerçekleştirmede, millet olarak hangi özelliğimiz ön plana çıkar ?

                 A. Yardımseverlik        B. Çalışkanlık          C. Cesaret         D. Hoşgörü

 1. Öğrenci Andımızda Türk  Milletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinden söz edilmektedir ?

A. Hoşgörülü olmak     B. Cesaret              C. Doğruluk     D. Konukseverlik

 

 1.  İstanbul,Boğazlar ve Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır ?

               A. Lozan Antlaşması                           B. Londra Konferansı   

               C.  Mudanya Ateşkes Antlaşması        D. Gümrü Antlaşması

 1. Batı Cephesi’nde Yunanlılarla yapılan muharebelerden en uzun süreni  hangisidir?

A.  Birinci İnönü Muharebesi              B. İkinci İnönü Muharebesi    

C.  Sakarya Meydan Muharebesi         D. Başkomutanlık Meydan Muharebesi   

 1. Türkiye aşağıdaki  hangi paralel ve meridyenler arasında yer alır ?

A.  36o-42o Güney paralelleri           B. 26o-45o Batı meridyenleri

      26o-45o Doğu meridyenleri             36o-42o Güney paralelleri

 

 1. 26o-45o Kuzey paralelleri           D. 36o-42o Kuzey paralelleri

      36o-45o Doğu meridyenleri             26o-45o Doğu meridyenleri

 1. “Ordu”ile “fındık” arasında ekonomik açıdan bir ilişki vardır. Aşağıdaki verilenlerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki yoktur ?

A . Rize-çay       B. Konya –zeytin      C. Zonguldak-kömür     D. Adana-pamuk

 1. İslam tarihinde Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç olayına ne ad verilir?                       A. Kutsal göç       B. Göç                C. Ziyaret                D. Hicret
 2. İslam dini Türkler arasında hangi olaydan sonra yayılmaya başlamıştır ?

A. Talas Savaşı      B. Bedir savaşı      C. Emeviler Dönemi     D. Malazgirt Zaferi

       9.  Malazgirt Zaferini kazanarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açan kimdir ?                         A. Melikşah           B. Tuğrul Bey    C.  Alparslan     D. Çağrı Bey

     10.  Hz. Muhammed’in doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

            A. 622 Mekke        B. 571 Mekke     C. 622 Medine    D.  571 Medine

11.Bir ulusun üzerinde yaşadığı toprak parçasına ne denir?

A) Millet              B) Vatan              C) Ülkü             D) Devlet

 

12.Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan öğelerden değildir?

    A) Ticaret Birliği                      B) Tarih Birliği

    C) Kültür Birliği                       D)  Dil birliği

13.Millet kavramı insanların hangi ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır?

          A) Birlikte Olma                     B) Eğlenme

          C) Avlanma                           D) Dinlenme

14.Yurdumuza gelen yabancılara, evimize gelen misafirlere karşı davranışımız hangi özelliğimiz belirtir?

           A) Yardımlaşma                   B) Kültür Birliği 

           C) Konukseverlik                  D) Dil Birliği

15. Devletin olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

      A) Sınırları belirlenmiş vatan                    B) Adaleti sağlayacak mahkemeler

      B) Ülkeyi yönetecek meclis ve hükümet  D)  Ulaşımı sağlayacak limanlar

 

16.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşında yenilen devletler arasında yer alır?

A) İngiltere           B) Almanya             C) Fransa          D) İtalya

 

17.Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’ nin maddeleri arasında yer alır?

A)         Manda ve himaye kabul edilemez

B)         Kapitülasyonlar kaldırılacaktır

C)         Sivas’ta bir kongre toplanacaktır

D)         Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür

 

18.Sonucunda, Sovyetler Birliği ile Kars, Fransa ile Ankara Antlaşmaları imzalanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

          A) I. İnönü  Savaşı                             B) Sakarya Meydan Savaşı

  

          C) II. İnönü Savaşı                             D) Başkumandan Meyan Savaşı

 

19.Bütün vatandaşların din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik                 B) Halkçılık             C) Cumhuriyetçilik         D) Milliyetçilik

 

20. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkilapların bir sonucu değildir?

A)Öğretim birliğinin sağlanması

B) İlköğretim kız ve erkek çocuklar için zorunlu olması

C) Okumam – yazma öğrenmenin kolaylaşması

      D)Arap alfabesinin benimsenmesi

 

21.Yaz kuraklığına dayanabilen kısa boylu ağaçlar ve çalılar hangi iklim tipinin bitki     Örtüsü nedir?

A)Karadeniz bitki örtüsü

B) Karasal iklim bitki örtüsü

C) Akdeniz bitki örtüsü

      D)İç bölgelerin bitki örtüsü

 

22.Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydalarından biri olamaz?

A)Erozyonu  önler

B) Sel baskınını önler

C) Kirli havayı temizler

      D)Hayvancılığın gelişmesini sağlar

 

23.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en yüksek dağıdır?

A)Nemrut

B) Süphan

C) Tendürek

      D)Ağrı

 

24. Aşağıdakilerden hangisi kirli suların yol açtığı hastalıklardan biri değildir?

A)tifo

B) kabakulak

C) dizanteri

      D)sarılık

 

25. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin sonuçlarından biri değildir?

A)Balıkların ölümü

B) solunum yolu rahatsızlıkları

C) kanser hastalığı

      D)bazı cilt hastalıkları

 

 

 

 

MATEMATİK

 1. “SARI” kelimesini oluşturan harfler A kümesi ise, aşağıda verilen kümelerin hangileri A kümesine eşittir?

I.soru, II.asır,   III.sıra,    IV soba

 

A. I-II                  B.  III-IV                       C. II-III                 D. II-IV

        2.   83030973 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Seksen üç milyon üç yüz bin dokuz yüz yetmiş üç
 2. Seksen üç milyon otuz bin dokuz yüz yetmiş üç
 3. Seksen  milyon otuz üç  bin dokuz yüz yetmiş üç
 4. Sekiz milyon üç yüz üç bin dokuz yüz yetmiş üç

      3. ( 10000x7)+ ( 1000x8)+ ( 100x5)+ ( 10x2)  Çözümlenmiş şekli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

      A. 78520                   B.  70852                       C. 7552                 D. 7850

    

 

 

  4.  Verilen şekle göre ,   (AÇB) Ç(BÇC) aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                            

         A.   {b,c}                B. {c}                 C. {b,c,d}             D. {c,d}

 

5. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır ?

 

 1. 730x100 = 73 000
 2. 690 x 10 = 6 900
 3. 804 x 10 = 80 040
 4. 400 x 100 = 40 000

 

6.        6           2      =         5               Eşitliğinin sağlanabilmesi için            işaretinin yerine hangi

            7                 4                  14

işlem gelmelidir?

   A. Toplama        B. Bölme       C. Çıkarma       D. Çarpma

 

7. 0,874 km yi gösteren uzunluk aşağıdakilerden hangisidir?

 

         A. 8 km 7 hm 4 dam                  B.  8 dam 7 m 4 cm

         C. 8 hm 7 dam 4 cm                  D.  8 hm 7 dam 4 m

8. Çevresi 360 m olan kare şeklindeki bahçenin alanı kaç dam2 dir?

   

         A. 8100                                      B.  81

         C. 1440                                      D.  720

 

9. Fındıklarımın  2 / 7  sini yediğimde,geriye 65 fındığım kaldı.Acaba başlangıçta kaç fındığım vardı ?

         A. 91                                          B.  105

         C. 98                                          D.  81

 

10.   16 dan 45 e kadar kaç tane doğal  sayı vardır?

           A. 29                                          B.  28

          C. 30                                           D.  32

 

11-) A={l,2,3,4}    kümesinde 2 sayısı kullanılmadan kaç alt küme oluşturulabilir?

a-)5             b-)6          c-)7               d-)8

12-) D=(a,b,c,d) ve E=(l,2,a)  kümeleri veriliyor.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A-) DUE kümesinin altı elemanı vardır

B-) D n  E  kümesinin elemanı yoktur.

C-) aED   ve a E E’ dir.

D-) e  E D

 

13-) Sınıfımız öğrencilerinden 19’ unun babası, 15’ inin annesi okulumuzda  düzenlenen tiyatroya katılmıştır. Sınıfımızda 25 öğrenci olduğuna göre babası ve annesi birlikte katılan kaç öğrenci vardır?

a-6        b-7        c-9     d-11

 

14-) 671,841 sayısının yüzde birler basamağını 3 ile değiştirdiğimizde oluşan sayı ile binde birler basamağı 8 ile değiştirildiğinde oluşan sayılar arasındaki fark kaç olur?

a-671,019        b-0,017       c-671,017          d-0,001

 

15-) 4 ve 18 sayıları arasında bulunan tek doğal sayıların ortasındaki rakam ile 75 çarpılırsa sonuç kaç olur?

a-825      b-117       c-625         d-340

 

16-) Bir otobüs yolun önce    2’    sini daha sonra    5’     ini gitmiştir.  Gittiği

                                             4                                16

mesafe 65 km ise kalan yol kaç km’ dir?      

a-10km       b-70km        c-45km      d-15km

 

17-) Üçgen şeklindeki tarlanın a kenarı 18,7 m  b kenarı 2450     cm

ve çevresi de 76,75 m olduğuna göre  c kenarı kaç m dir?

a-43,2m       b-33,55m      c-3355m     d-12,3m

 

18-)   3    ,  6   ,  2    kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayışı hangisidir?      

        9       7      4     

a-6/7>3/9>2/4                      b-2/4>3/9>6/7

c-3/9>6/7>2/4                      d-6/7<3/9<2/4

 

19-) Toplamı 5550 olan ardışık üç sayının en büyük olanı kaçtır?

a-1850          b-1800             c-1751          d-1851

 

20-) Bir yaya yolun önce 3’ ünü sonra 2’sini gitmiştir. Gittiği mesafe 24 km olduğuna

                                         5                  10 

göre kalan yol kaç km’ dir?

a-6km              b-8km            c-10km             d-12km

 

21)   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            A) 0,216= 216/1000                       B) 6,14=  6  14/100

           

            C) 0,043= 43/100                           D) 8,03= 8   3/100

 

22)  265,724 m kaç cm’ dir?

             A) 26,5724                                    B) 26572,4

   

             C) 265724                                     D) 2657,24

 

23)   “ Elli altı milyon yetmiş üç bin iki yüz kırk” sayısının yazılış aşağıdakilerden hangisidir?

             A) 5673024                                    B) 56073204

             C) 56073240                                  D) 50673240

24)   6152 sayısının basamak değeri toplamı sayı değeri toplamından ne kadar fazladır?

A) 6148                    B) 6142                C) 6138                 D) 6124

 

 25)      A           Yandaki dik üçgende B açısının ölçüsü 30° ise A açısının ölçüsü kaçtır? 

                

 

 

           

         C                  B       

 

FEN BİLGİSİ

 

1. “Virüsler yaşamlarını hücre içersinde _______________ olarak devam ettirir.”                Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir ?

       A. Gizlenerek    B. Çoğalarak     C. Bölünerek    D. Asalak

2. Mantarlar nemli ortamlarda hızlı çoğalır. Buna göre ayağında  mantar hastalığı olan bir hangi uygulamayı yapmalıdır ?

             A.      Ayaklarını sürekli ıslak   tutmalı.

 1. Nemli çorap giymeli.
 2. Ayaklarını yıkadıktan sonra iyice kurulamalı.
 3. Dar ayakkabıları çorapsız giymeli.
 4. Dört öğrenci,aynı şiddette ve yükseklikteki bir sesle İstiklal Marşı’nı okumaktadır. Öğrencilerin seslerini birbirinden ayırabilmemiz için sesin hangi özelliğinden yararlanmamız gerekir?                                                                                                                     A. Tını              B: Yükseklik     C. Şiddet     D. Rezonans 
 5. Aşağıdakilerden hangisi, kulağımızın çekiç,örs,üzengi kemiklerinden oluşan bölümdür?            A.  Orta kulak     B. Dış kulak      C. İç kulak       D. Kulak yolu

5. Seslerin bir engele çarparak, kulağımıza tekrar geri dönmesi olayına yankı denir. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sesin yansıma özelliğinden yararlanarak hareket eder ?

     A. Yarasa             B. Kırlangıç     C. Güvercin        D. Kuzu

6. Aşağıdaki seçeneklerden  hangisinde sıcaklık ölçen alet birimi doğru olarak verilmiştir?                      

        A. Barometre- oC      B.Termometre-cal      C. Termometre- oC      D. Barometre-cal

7. Kış mevsiminde demiryolu rayları döşenirken,aralarında boşluk bırakılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Ray kullanımında tasarruf sağlamak.
 2. Büzülme olayını önlemek.
 3. Yazın genleşmeyle oluşabilecek bükülmeleri önlemek.
 4. Trenlerin rahat hareketini sağlamak.

      8.  Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin, hareket enerjisine dönüşmesiyle  çalışır ?

               A.  Gemi         B. Uçak            C. Planör           D. Kağnı

      9.  Hız ile zamanı çarptığımızda aşağıdakilerden hangisini buluruz?

              A.  Aracın hızını   B. Kalan yolu    C. Alınan Yolu        D. Geçen süreyi

     10. Ağaçtan kopan yaprakların yere düşmesinin sebebi nedir?

              A.  Hacim       B. Ağırlık      C. Yerçekimi        D. Kütle

11.Aşırı sıcak ve soğuktan etkilenmeyen, cansız ortamda yaşamayan canlı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) bakteriler              B) virüsler              C) mantarlar            D) küf mantarları

 

12.  Aşağıda verilen hastalıklardan hangisine bakteriler neden olmaz?

      A) verem                  B) tifo                     C) kuduz                  D) kolera

 

13.Mantarlar hangi ortamda daha iyi yaşarlar?

    A) Bol ışıklı ortamda                            B) Işıksız ortamda

    C) Kurak ortamlarda                            D) Soğuk ortamlarda

 

14.Besinlerini kendileri yapamayan, dışarıdan, hazır olarak olan canlılara ne ad verilir?

 A) Ayrıştırıcı             B) Üretici              C) Tüketici           D) Protista

 

15.Üzerinde yaşadığı canlıya zarar veren canlı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parazit                  B) Etçil                  C) Otçul               D) Çürükçül

 

16.Ses nasıl meydana gelir?

          A)Ses  maddenin titreşmesinden  meydana gelir

          B)Sesi maddenin molekülleri çıkarır.

    C)Ses maddenin ağırlığından meydana gelir

           D)Ses maddenin hal değiştirmesinden meydana gelir

 

17. Ses aşağıdaki atomların hangisinde yayılmaz?

      A) Boşlukta                B) Katılarda              C) Sularda         D) Gazlarda

 

18. İlk ses kaydedilen araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Video                      B) Pikap                   C) CD               D) fonograf

 

19. Yüksek şiddette seslerin oluşturduğu ortamda kulak zarının zarar görmesini önleyebilmek için aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıyız?

                 A)Ağız açık tutulmalıdır              B)Ağız kapatılmalıdır

                 C)Ağız ve burun kapatılmalıdır   D)Burun deliği açık tutulmalıdır

   

 20. Sesin bir engele çarparak tekrar bize gelmesine ne denir?

       A) tını                    B) şiddet                    C) yankı                 D) frekans

 

      21.Aşağıdaki cisimlerden hangisi ısıyı iyi iletmez?

          A) gümüş yüzük                 B) tahta kaşık       

          C) bakır tepsi                    D) demir çubuk

 

22. Isıtılan maddelerin hacimlerinin büyümesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

       A)genişleme                    B) genleşme                  C) erime                 D) yoğunlaşma

 

23. Çevreye en az zarar veren yakıt hangisidir?

           A)doğalgaz                   B) linyit              C) benzin                 D) odun

 

24.Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki buharın tekrar sıvı haline dönüşmesini sağlar?

A)buharlaşma                B) kaynama                 C) erime                 D) yoğunlaşma

 

25.Aşağıdakilerden hangisi yalıtım maddesi olarak kullanılmaz?

A)cam yünü              B) ahşap             C) bakır             D) köpük


Yorumlar - Yorum Yaz