• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/pages/Ders-Akademi/1405878436342260

 

Üyelik Girişi

 

Site Haritası

Test 5. Sınıf Türkçe 21

 Adı-soyadı:…………………………………….                                                                  Tarih:……./……./2007

 No:………… Sınıfı:………………..

 

                                             …………………………………….. İLKÖĞRETİM OKULU

5.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ DEĞERLENDİRME SORULARI

 

GÜLŞEN’İN SORULARI

 

                Gülşen, bir akşam balkona çıktı. Başını gökyüzüne çevirdi. Ay ve yıldızlar görünüyordu.

       Gülşen, gökyüzüne bakarak düşündü. Aklına birkaç soru geldi: Bulutlar nasıl oluşuyordu? Yağmur

       nasıl yağıyordu? Neden hava bazen sıcak, bazen soğuk oluyordu. Dünya da Ay gibi yuvarlak

       mıydı? Bunları en kısa zamanda öğrenmek istiyordu.

             Gülşen salona girdi. Dedesi koltuğuna oturmuş, gazetesine okuyordu. Önce dedesine, sonra salondaki kitaplığa baktı. Sıra sıra kitaplar, ansiklopediler vardı. İçlerinden biri dikkatini çekti.

             Bu, kırmızı kapaklı, resimli bir kitaptı. Sayfalarını karıştırmaya başladı. İlk bölümde, yağ-

       murun oluşması vardı. Gülşen, yazıyı merakla okudu. Dünya’mızın yüzeyinin çoğu sularla kaplıydı.

       Bu sular, Güneş’in etkisiyle ısınıyordu. Isınan suların bir kısmı buharlaşıyordu. Bunlar gökyüzüne

       yükseliyor ve bulutları oluşturuyordu. Bulutlar, soğuk hava tabakasına rastlayınca soğuyordu.

       Bu su damlaları, yağmur olarak yere düşüyordu.

             Gülşen, su damlacıklarının öyküsünü çok iyi öğrenmişti. Okumayı sürdürdü. Bir başka say-

       fada, Güneş ve Dünya resimleri vardı. Güneş, Dünya'mızı ve bizi hem aydınlatıyor hem de ısıtıyor-

       du. Ancak Güneş, Dünya’nın her yerini aynı ısıtmıyordu. Bu yüzden, bazen hava sıcak oluyor, bazen

       de çok soğuyunca kar yağıyordu. Çünkü Dünya’mız topa benziyordu. Güneş ışığı, Dünya’mıza aynı 

           doğrultuda gelmiyordu. Bazı yerlere dik, bazı yerlere eğik geliyordu. Dik geldiği yerlerde hava sıcak

         oluyordu. Eğik geldiği yerler ise az ısındığı için hava soğuk oluyordu.

             Gülşen, bu bilgileri okudukça keyifleniyordu. Şimdi de gece-gündüz bölümüne gelmişti. Güneş, 

       Dünya’mızın sadece bir yarısını aydınlatıyordu. Aynı anda diğer yarısını aydınlatamıyordu. Dünya’mı-

       zın aydınlık olan yarısında gündüz, diğer yarısında ise gece gece oluyordu.

             Gülşen, sorularının karşılığını almıştı. Yeni bilgiler öğrenmişti. Kitapları özenle yerine koydu.

      

Aşağıdaki soruları düzgün tümceler kurarak, metne göre yanıtlayın.

1.*. Öykünün kahramanları:……………………………………………………………………………………………………………….............

  *. Öykünün geçtiği yer:……………………………………………………………………………………………………………………………………

  *. Öykünün geçtiği zaman:………………………………………………………………………………………………………………………………

  *. Öykünün konusu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Gülşen, neleri öğrenmek istiyor?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Merak ettiği konuları öğrenmek için Gülşen ne yapıyor?

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Yağmur nasıl oluşmaktadır?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Havaların bazen sıcak bazen soğuk olmasının sebebi nedir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                

      

 

 

6. Metindeki terim olan sözcüklerden  beş tanesini yazın.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. 7.  Oyun, çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar ve gelişmelerini sağlar. Oyundan ve

    oyuncaklardan mahrum bazı çocukların, gelecekte asık yüzlü, somurtkan ve sıkıntılı kişiler                                            

           oldukları görülmüştür. Oyunlar, aşırı olmadığı sürece çocuklar için vazgeçilmez eğlence     

               kaynaklarıdır.

                  Yukarıdaki metinde asıl vurgulanmak istenen nedir?

 1. A.  Oyun ve oyuncaktan uzak bütün çocukların somurtkan olduğu.
 2. B.  Çocuğun, yaşamı bir oyun olarak gördüğü.
 3. C.  Her türlü oyunun çocuklar için  önemli olduğu.
 4. D.  Oyun ve oyuncağın, çocuğun ruhsal gelişimi için gerekli olduğu.

 

8.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünlü düşmesi olur?

       A. İlâç               B. Kitap                C. Oğul               D. Çiçek

 

9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde vurgu zaman kavramı üzerindedir?

       A. Ahmet dün okula otobüsle gitmiş.

       B. Okula Ahmet otobüsle dün gitmiş.

       C. Otobüsle okula dün Ahmet gitmiş.

       D. Ahmet dün otobüsle okula gitmiş.

 

10.    Bengü      beşlik      belediye      besleme      bereket  

        1           2            3              4             5

       Yukarıdaki sözcüklerin sözlükteki sıralanışı nasıldır?

       A. 5-3-2-4-1        B. 3-4-2-1-5          C. 5-1-3-2-4          D. 3-1-5-4-2

 

11.Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ince ünlü yoktur?

       A. Halamlar şu masada oturuyor.

       B. Böyle söylediğini sanmam.

       C. Biz yarın size geleceğiz.

       D. Tekerleğin altında kaldı kedi.

 

12. Hangi tümcede yazım yanlışı yoktur?

       A. Sende mi servisi kaçırdın?

       B. Dilek’ler parka gittiler.

       C. Baktım ki dinlemiyor, sustum.

       D. Acele et ki servisi kaçırma.

 

13. “Büyük” sözcüğü hangi sözcük öbeğinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

       A. Büyük olay         B. Büyük tarla         C. Büyük ev          D. Büyük masa

 

14. Aşağıdaki hangi tümcede “ile” sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?

       A. Ben seninle iyi anlaşıyorum.

       B. Gitmesiyle dönmesi bir oldu.

       C. Trenle yolculuğu seviyorum.

       D. Arkadaşlarla yüzmeye gittik.

 

15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

       A. Ödev için onbeş gün süre var.

       B. Onlar da 2.nci katta oturuyor.

       C. Arazinin 3.25’i dayımlarınmış.

       D. Biz geldiğimizde saat 3.15’ti.

 

16. “Çok” sözcüğü, aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir adı belirtmiştir?

       A. Zayıflamak için çok uğraştı.

       B. Dans etmeyi çok iyi öğrendi.

       C. Yarışmaya çok sporcu katıldı.

       D. Yola çok kalın çizgiler çizildi.

 

17. Doğayı anlatmak, eşyayı anlatmak kolaydır. Birkaç sözcükle bunu başarabiliriz. Ancak bir insanı

     anlatmak, onun hüznünü, sevincini, yaşamak istediklerini anlatmak…

       Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

 1. A.  hiç de kolay değildir.
 2. B.  Birkaç sözcüğe sığmaz.
 3. C.  Bazı yazarları zorlar.
 4. D.  Çok uzun yazılarla mümkündür.

 

 Kendi-ben-bizim-onlar-biz-herkes-biz-ben-hepimiz-herkes

 

18. 

 

      Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun adıllarla doldurunuz.

      Hafta sonunda Niğde’ye gideceğiz. Annem, babam, ……………………, kardeşim ………………………….

      arabayla; dayım, yengem ve yeğenim ………………………… arabayla yola çıkacağız. Babam yolu 

      biliyor. O yüzden …………… önde, ……………… arkada yol alacağız. …………………. bir gün önceden

      hazırlıklarını yaptı. …………………… yolda yemek için börek yaptık, yengem de dolma sarmış. 

      Yolculuk öncesinde …………………….. çok heyecanlı. En çok da ………………… heyecanlıyım. Niğde’yi

      ………………………. çok merak ediyoruz.

 

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

       A. Sevgisiz           B. Köylüler           C. Okuyorsun         D. Evimizde

 

20. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

       A. Erken kalkmayınca treni de kaçırdı.

       B. Aramadığı için ona söylemedim.

       C. Söylediği hiçbir şeye inanmıyorum.

       D. Dün baraja balık tutmaya gittik.

 

21. Yağmur yağdığı için maç ertelenmiş.

       Bu tümcede altı çizili sözcüğün kurduğu anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 1. A.  Kitap almak için sana uğrarım.
 2. B.  Tatil için hazırlık yaptık.
 3. C.  Onu bulmak için her yere baktım.
 4. D.  Dersi iyi dinlediği için başarılı oluyor.

 

22. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz yoktur?

       A. Kazak             B. Sineklik              C. Geveze              D. Pastacı

 

23. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yapım eki almış sözcük vardır?

       A. Hemen buraya gelsin.

       B. Evde hiç mum kalmamış.

       C. O demliği yerine koyun.

       D. Kimse sana yalan söylemedi.

 

24. Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz. Yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

                                        TARHANA

       Nasrettin Hoca bir gün oturduğu yerde kendi kendine söylenmiş(  )

           (  ) Ah(  ) Bir tarhana çorbası olsa da içsem(  )

       Tam o sırada elinde tabakla komşunun kızı gelmiş(  ) Şöyle demiş(  )

           (  )Sizde tarhana çorbası varmış(  ) Annem hasta oldu(  ) Bir tabak çorba verir

        misiniz(  )

           Hoca(  )

           (  )Vay canına(  ) Aklından geçirmeye bile gelmiyor(  ) Hemen kokusunu alıyorlar(  )

 

25. Aşağıdaki sözcükleri gerçek ve mecaz anlamları ile birer tümcede kullanın.

     *. acı:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..(gerçek)

     *. acı:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….(mecaz)

     *. derin:……………………………………………………………………………………………………………………………………..(gerçek)

     *. derin:……………………………………………………………………………………………………………………………………….(mecaz)

 

     Her soru 4 puandır.

                                                                          

                                                          BAŞARILAR

 

                                                             …………………………………………………..

                                                                5/…….. sınıf öğretmeni

 

 

 

“Türk ulusunun dili Türkçe’dir. Türk dili, Türk ulusu için kutsal bir hazinedir. Türk ulusu, törelerini, geleneklerini, anılarını dili sayesinde korumuştur.”

                                                                                                Mustafa Kemal ATATÜRK

 

 

  

YANITLAR

1-D,   2-C,  3-B,  4-D,  5-A,  6-C,  7-A,  8-B,  9-D,  10-C,  11-C,  13-B,  14-A,  15-D

16-C,  17-C,  19-B,  20-A,  21-A,  22-C, 23-C,  24-

 

 

                                                                  


Yorumlar - Yorum Yaz